Ello - výroba a prodej rozváděčové techniky n.n. do 1000V

STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE SÉRIE 'ERS'

CHARAKTERISTIKA

Rozvaděče jsou určeny pro použití na staveništích, tj. dočasných pracovištích, na které nemá přístup veřejnost a které jsou zřízeny pro potřebu stavby budov, montáže, opravy, dostavby, demolice budov nebo veřejných inženýrských staveb, výkopů a podobných činností.

Staveništní rozvaděče ERS jsou konstruovány pro použití na vnitřní i venkovní staveniště.
Vlastní rozvaděčová skříň je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou RAL 7032, podstavec je z ocelové trubky povrchově upravené zinkováním.
Rozvaděče osazujeme přístroji výrobce Schneider Electric. Jsou vybaveny hlavním vypínačem, který je zabudován na boku skříně a slouží k havarijnímu vypnutí. Zásuvky jsou montovány naspodu a z boku skříně, tak aby se co nejvíce omezilo jejich možné mechanické poškození. Vývodka na přívodní kabel do maximálního průměru 25mm je umístněna na spodní straně skříně. Za jednokřídlými dveřmi jsou pod odnímatelnými panely umístěny jistící a měřící přístroje. Rozvaděče jsou typově vybaveny elektroměrovým křížem a připraveny pro montáž přímého elektroměru.

Připojení k rozvodné síti provádí pouze osoba s odbornou kvalifikací. Při používání musí být rozvaděče pravidelně kontrolovány a revidovány, zejména pak prováděna kontrola dotažení všech spojů a propojení zemnících prvků. Zjištěné závady musí být bezprodleně a odborně odstraněny.

Staveništní rozvaděče odpovídají normě ČSN EN 61439-4.


PROVEDENÍ TYPU ERS 53-2:

 • krytí : IP44/21
 • místo na elektroměr ( připravený elektroměrový kříž )
 • hlavní vypínač 40A
 • proudový chránič 4P 40A 30mA
 • hlavní jistič 3P 40A char.B
 • 2x zásuvka 230V ( zapuštěná v boku rozvaděče ), 1x jistič 16A
 • 2x zásuvka 16A/400V 5-ti kolík ( pod rozvaděčem ), 1x jistič 16A
 • 2x zásuvka 32A/400V 5-ti kolík ( pod rozvaděčem ), 2x jistič 32A

PROVEDENÍ TYPU ERS 53-4:

 • krytí : IP44/21
 • místo na elektroměr ( připravený elektroměrový kříž )
 • hlavní vypínač 40A
 • proudový chránič 4P 40A 30mA
 • hlavní jistič 3P 40A char.B
 • 4x zásuvka 230V ( zapuštěná v boku rozvaděče ), 2x jistič 16A
 • 2x zásuvka 16A/400V 5-ti kolík ( pod rozvaděčem ), 1x jistič 16A
 • 2x zásuvka 32A/400V 5-ti kolík ( pod rozvaděčem ), 2x jistič 32A
Staveništní rozvaděč je možné doplnit o další přístroje dle přání zákazníka (např. o další zásuvky).

Staveništní rozvaděč ERS - upravené provedení s 6-ti zásuvkami 230V

Staveništní rozvaděč, 6 zásuvek - hlavní vypínač
Staveništní rozvaděč, 6 zásuvek - vnitřní osazení přístroji a příprava pro elektroměr
Staveništní rozvaděč, 6 zásuvek - spodní pohled - třífázové zásuvky a vývodka pro přívodní kabel
Staveništní rozvaděč, 6 zásuvek - zásuvky 230V se stříškou

Staveništní rozvaděč ERS - doplněný vývod s vypínačem pro napájení dalšího zařízení

Staveništní rozvaděč - vnitřní osazení přístroji a elektroměrem
Staveništní rozvaděč - hlavní vypínač
Staveništní rozvaděč - vývod pro připojení dalšího zařízení s vypínačem

Staveništní rozvaděč ERS - pohled na vnitřní zapojení

Staveništní rozvaděč - spodní část rozvaděče - 3-fázové zásuvky a vyvodka pro přívodní kabel
Staveništní rozvaděč - pohled na zapojení
Staveništní rozvaděč - svorky pro přívodní kabel, hlavní jistič, proudový chránič a příprava pro elektroměr
Staveništní rozvaděč - jištění zásuvek